Efektīvs pretsāpju un pretiekaisuma līdzeklis

Pretsāpju līdzeklis Pajauta ārstam

Kontakti

TEVA Baltic

Zaļā iela 1, Rīga,
Latvija, LV-1010

Tālr. 67323666
tevalatvia@teva.lv
www.nesap.lv
www.tevapharm.com

Privātuma politika
Globālais datu privātums

Zāļu blakusparādības

Reklāmas devējs:
UAB Teva Baltics
filiāle Latvijā

https://www.draugiem.lv/birojadzive/

Zāļu blakusparādības

Pacientu drošums uzņēmumam Teva ir ārkārtīgi svarīgs, un mēs nopietni attiecamies pret visu mūsu produktu drošumu.
Teva pastāvīgi uzrauga savu produktu drošumu (gan zāļu, gan ierīču), vācot informāciju par zāļu radītajām blakuspaarādībām. Visu medikamentu drošumu ir svarīgi uzraudzīt visu laiku, kamēr tie ir apgrozībā, – to sauc par farmakovigilanci.
Jo vairāk uzzinām par mūsu produktu ietekmi, jo vairāk varam darīt, lai palielinātu to drošumu nākotnē.
Ja jums vai kādam, kas ir jūsu aprūpē, pēc Teva produkta lietošanas ir radušās blakusparādības, lūdzam mūs informēt par to. Šādā gadījumā mēs varētu ar jums sazināties, lai vairāk uzzinātu par ziņojumā minēto; tomēr mēs nevaram medicīniski konsultēt par reakciju uz konkrēto produktu.
Ja zāļu blakusparādības jūs satrauc vai pastiprinās, lūdzam sazināties ar veselības aprūpes speciālistu.
Ja vēlaties, informējiet mūs par zāļu blakusparādībām, izmantojot šo kontaktinformāciju.

Latvijā

Adrese: UAB Teva Baltics filiāle Latvijā, Zaļā iela 1, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67 323 666
E-pasts: reaction@teva.lv

Par blakusparādībām varat ziņot arī tieši valsts ziņošanas sistēmā!

Pa tālruni: + 371 67078442
Pa faksu: +371 67078428
Pa pastu: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003

Sniegto informāciju Teva saglabās savu farmakovigilances prasību izpildes ietvaros. Teva šo informāciju var nodot citām savām struktūrvienībām un valsts, kā arī Eiropas kompetentajām iestādēm, lai to novērtētu un salīdzinātu ar informāciju par citiem blakusparādību gadījumiem saistībā ar šo produktu vai aktīvo vielu. Plašāka informācija atrodama detalizētākā paziņojumā šeit. Ja neesat ziņojuma subjekts, lai gan Jums nav nepieciešama pacienta atļauja, lai iesniegtu ar viņu saistītu informāciju, Jums tomēr vajadzētu viņu informēt par šo paziņojumu.